Att få välja ämnen själv

När det gäller skolan är det ofta som så att man inte själv kan bestämma så mycket. Som elev är det för det mesta så att man får rätta sig efter vad som står på schemat. På högskolan och under gymnasiet är det dock lite mer fritt. Men hur går

Matematik

Matematik är kanske ett av de allra vanligaste ämnena att läsa i den svenska skolan. Men trots att matematik är så vanligt är det trots allt också så att många elever har små eller stora problem med ämnet. Ibland är det bara så att personen inte förstår olika formler med

Religion

Religion är ett mycket omtalat ämne och många menar att det inte alls ska förekomma i skolan. Man kan dock inte komma ifrån att religion i en eller annan form har förekommit i skolan under en väldigt lång tid. Religion som ämne Det finns en hel del olika religioner världen över och