Att byta skola

Ibland kan det vara så att man inte riktigt trivs i skolan. Det behöver inte vara så att man blir mobbad eller så, utan det kan rent av handla om att man inte anser att man lär sig tillräckligt mycket, eller så kanske man inte tycker att skolan har rätt

Om skolan är för svår

Många gånger kan en del ämnen i skolan gå jättebra. Man kan ha ett visst intresse för de aktuella ämnena och det gör ofta att man kan känna att det flyter på bra. Men så kan det plötsligt vara så att det en dag bara tar stopp. Det kanske inte