Att flytta från familj och vänner

Många som ska börja på gymnasiet får söka till skolor som ligger på andra orter. Det kan till exempel vara så att den aktuella utbildningen inte finns på den ort man bor på, eller på att söktrycket till utbildningen varit så stort att platserna helt enkelt har tagit slut. Om

Om betygen inte räcker till

Om man kanske inte har skött grundskolan så bra eller om man inte har kunnat gå i skolan på grund av sjukdom och annat kanske man inte har fått så bra betyg, Det kan också vara så att man saknar betyg i några ämnen. Ibland krävs det att man har