Söka arbete efter avslutad gymnasieutbildning

Gymnasieexamen innebär för de flesta slutet på en minst tolvårig utbildningsperiod. Därefter är det dags att pröva på de egna vingarna ute i arbetslivet. Under gymnasietiden har de teoretiska kunskaperna både förfinats och fördjupats. De flesta som avslutar gymnasiet står väl rustade för att tillämpa de teoretiska kunskaperna i det