Välj det du tycker verkar roligast!

När det är dags att välja gymnasie kan det vara lite svårt att veta vad man egentligen ska välja. Det finns väldigt många linjer att välja mellan och dessutom finns det flera skolor att gå på. Men hur ska man egentligen tänka? De allra flesta börjar fundera på sitt gymnasieval tidigt.

Beroende av kompisar

När det är dags att välja gymnasie är det många som gärna vill gå en linje, men sedan tar det emot lite. Man kanske vet precis vad man vill bli och vad som krävs för att kunna gå vidare med utbildning med mera, eller så har man ett visst intresse

Gå efter vad familjen säger

I många familjer har utbildningarna gått i arv. Föräldrarna har gått en utbildning, och farföräldrar eller morföräldrar har gått samma utbildning innan och så vidare. Då är det såklart också önskvärt att barnen går den utbildningen för att kunna gå in i samma yrkesområde som föräldrarna. Men är det verkligen

Att flytta från familj och vänner

Många som ska börja på gymnasiet får söka till skolor som ligger på andra orter. Det kan till exempel vara så att den aktuella utbildningen inte finns på den ort man bor på, eller på att söktrycket till utbildningen varit så stort att platserna helt enkelt har tagit slut. Om

Om betygen inte räcker till

Om man kanske inte har skött grundskolan så bra eller om man inte har kunnat gå i skolan på grund av sjukdom och annat kanske man inte har fått så bra betyg, Det kan också vara så att man saknar betyg i några ämnen. Ibland krävs det att man har