Geografi

Geografi är ett ämne som många gillar. Det är ett relativt konkret ämne och många har redan en hel del kunskaper om olika länder, vattendrag med mera. Ämnet är mycket brett och det handlar både om länder, städer och var olika saker i världen ligger. Enligt Skolverket ska ämnet göra

Språk

I de allra flesta skolor får man lära sig olika språk. Det börjar redan i grundskolan och då är det framför allt svenska och engelska som man får lära sig grunderna i. Under de lite högre årskurserna kan man ofta också lära sig ett eller två språk till. Det handlar

Att få välja ämnen själv

När det gäller skolan är det ofta som så att man inte själv kan bestämma så mycket. Som elev är det för det mesta så att man får rätta sig efter vad som står på schemat. På högskolan och under gymnasiet är det dock lite mer fritt. Men hur går

Matematik

Matematik är kanske ett av de allra vanligaste ämnena att läsa i den svenska skolan. Men trots att matematik är så vanligt är det trots allt också så att många elever har små eller stora problem med ämnet. Ibland är det bara så att personen inte förstår olika formler med

Religion

Religion är ett mycket omtalat ämne och många menar att det inte alls ska förekomma i skolan. Man kan dock inte komma ifrån att religion i en eller annan form har förekommit i skolan under en väldigt lång tid. Religion som ämne Det finns en hel del olika religioner världen över och