Söka arbete efter avslutad gymnasieutbildning

Gymnasieexamen innebär för de flesta slutet på en minst tolvårig utbildningsperiod. Därefter är det dags att pröva på de egna vingarna ute i arbetslivet. Under gymnasietiden har de teoretiska kunskaperna både förfinats och fördjupats. De flesta som avslutar gymnasiet står väl rustade för att tillämpa de teoretiska kunskaperna i det praktiska livet. Men även om gymnasietiden har varit lärorik är det en sak som ofta har förbisetts – att lära eleverna hur man får sin första anställning.

Den första anställningen

Många får sin första anställning via vänner och bekanta utan att ens behöva upprätta en formell och skriftlig ansökan. För de som inte har denna möjlighet återstår inget annat än att börja lämna in skriftliga ansökningar till de företag som söker efter personal. När man söker anställning via platsannonser måste man inse att det oftast är många sökande till varje tjänst. Det gäller därför att “sticka ut” från mängden på ett positivt sätt, så att man får den där lilla extra uppmärksamheten som krävs för att bli kallad på en anställningsintervju.

Det personliga brevet

Ett utmärkt sätt för att skilja sig från mängden, är att skriva ett personligt brev tillsammans med den formella platsansökan som man lämnar in. Det absoluta flertalet som söker en anställning fyller endast i de obligatoriska uppgifterna och bifogar betyg jämte de andra dokument som krävs. Den som bifogar ett personligt brev och i detta berättar lite mer om vem man är, varför man söker den aktuella anställningen och framförallt vad man kan bidra med till arbetsgivarens verksamhet kommer garanterat att sticka ut från mängden.

En förutsättning för att lyckas med ett personligt brev är att det är välformulerat, vilket kan vara en svår uppgift. Att skriva ett personligt brev av denna karaktär är en utmaning även för en skicklig skribent. Den som inte känner sig helt säker med pennan kan därför ta hjälp av Cowrite som är ett automatiskt skrivverktyg. Enkelt förklarat svarar man på ett antal frågor online och utifrån de svar som man lämnar skapar Cowrite automatiskt ett komplett och professionellt utformat brev.

Aldrig tappa hoppet

Att söka arbete efter gymnasiet är en tålamodsprövande och tidskrävande aktivitet. Man måste spendera mycket tid på att hitta intressanta tjänster. Därefter ska ansökningar upprättas och skickas in till företagen som ibland kan ta veckor eller månader på sig innan de svarar. Det är därför inte förvånande att många yngre tappar hoppet i samband med att de söker sin första anställning efter avslutad utbildning.

Det är viktigt att man under denna tid försöker att behålla sina rutiner från skoltiden. En bra rutin är att fortsätta gå upp på morgonen i vanlig tid för att därefter ägna åtminstone förmiddagen till att leta efter intressanta tjänster, skicka in ansökningar och följa upp de ansökningar som redan har skickats iväg. Lyckas man behålla dessa rutiner kommer man förr eller senare att hitta en bra arbetsplats.

Leave a Reply