Religion

Religion är ett mycket omtalat ämne och många menar att det inte alls ska förekomma i skolan. Man kan dock inte komma ifrån att religion i en eller annan form har förekommit i skolan under en väldigt lång tid.

Religion som ämne

Det finns en hel del olika religioner världen över och man kan inte bortse från att de ibland har lett till att människor har startat krig. Religionen är dock mycket viktig att lära sig lite mer om för att man ska kunna förstå hur människans liv och kultur har utvecklat sig för att bli så som den ser ut i dag.

När det gäller undervisning i religion har det talats mycket om att skolan ska vara neutral. Därför är det vanligt att alla religioner berörs mycket lika gällande tid, mängd och antalet lektioner. Det är också vanligt att det inte diskuteras lika mycket under religionslektionerna utan lärarna försöker ofta tysta ner dem för att man ska kunna hålla lektionen neutral.

Kyrkan och skolan

För bara något år sedan blev det stora diskussioner kring att hålla skolavslutningar i kyrkan. Många menar att det inte är okej att man håller skolavslutningar på en religiös plats. Andra höjde sina röster för att de anser att det är okej att ha skolavslutningen på plats i kyrkan. Under senare tid har Svenska Kyrkan dock börjat säga nej till att hålla skolavslutningar. De menar att skolan försöker styra allt för mycket av det som ska ske på skolavslutningen och församlingarna menar att kyrkan helt enkelt är en religiös plats och att det inte är lämpligt att ta bort alla de religiösa symbolerna bara för att det är en skola som ska hålla en avslutning.

Leave a Reply