Om betygen inte räcker till

Om man kanske inte har skött grundskolan så bra eller om man inte har kunnat gå i skolan på grund av sjukdom och annat kanske man inte har fått så bra betyg, Det kan också vara så att man saknar betyg i några ämnen. Ibland krävs det att man har vissa betyg för att man ska få gå vissa gymnasielinjer. Men hur kan man göra om man saknar betyg?

Läs upp betygen

Om det är så att man saknar betyg i vissa ämnen kan man faktiskt läsa upp dem. Det kanske inte är fullt så roligt att behöva gå ett extra år på gymnasiet men det kan vara ett krav för att nå sin drömutbildning. För att läsa upp betygen kan man söka in till programmet som kallas för individuellt val eller något i den stilen. Där kan man helt enkelt läsa upp de ämnen man inte har blivit godkänd i och ibland kan man också läsa ett par gymnasieämnen så att man inte behöver gå miste om lika mycket och inte behöver läsa in ämnen när man sedan börjar på det program man egentligen vill gå.

Leave a Reply