Studera för kunskap, inte för vänskap

Många av de som studerar väljer helt enkelt att studera för att få kunskaper. De struntar helt i att skaffa vänner och det är inte så viktigt för dem att ha någon att umgås med under skoldagen. Många av de här eleverna går till skolan, hälsar på någon eller några, har sina lektioner och sedan går de hem igen. Det kan till exempel vara så att eleven har kompisar på annat håll, eller så är denne väldigt inriktad på att studera och vill inte att vännerna ska komma emellan.

Måste man ha kompisar i skolan?

Många tror att man måste ha massor av vänner i skolan. Om en elev bara har några få eller inga direkta kompisar i skolan alls kan lärare och andra vuxna snabbt börja bli lite oroliga. Många gånger kan det hjälp att föräldrarna helt enkelt talar med skolans personal och förklarar hur det ligger till. Det kan helt enkelt vara så att barnet inte vill ha kompisar i skolan och att då försöka tvinga barnet till umgänge kan ha motsatt effekt. Det finns helt enkelt inte några krav på att man ska ha ett visst antal vänner eller liknande. Man klarar sig ofta lika bra i livet även om man inte har massor av vänner i skolan.

Varför prioritera studier?

Det finns flera anledningar till att man som ung kan välja att prioritera sina studier. Det kan till exempel vara så att man tidigare inte har satsat så mycket på sina studier men plötsligt insett att man måste ta skolan på allvar. Då kanske det är läge att man ser till att man verkligen tar studierna seriöst och då kan det i många fall vara lättare att inte ha massor av kompisar som lockar att leka, gå på fester eller skolka. Om man redan från början vet vad man vill bli och att det krävs höga betyg mer mera för att kunna nå målet kan det vara klokt att satsa redan från början. Då slipper man ofta läsa upp betyg och annat i efterhand. Då kan man som elev underlätta för sig själv genom att man inte lockas med kompisar att missa lektioner med mera.

När bör skolan reagera?

Om skolan märker att en elev inte alls engagerar sig eller inte tycks få vara med kan det vara klokt att prata med eleven och kanske dennes föräldrar. Om inget tycks vara fel kan skolan backa lite, och hålla koll på avstånd.

Leave a Reply