Geografi

Geografi är ett ämne som många gillar. Det är ett relativt konkret ämne och många har redan en hel del kunskaper om olika länder, vattendrag med mera. Ämnet är mycket brett och det handlar både om länder, städer och var olika saker i världen ligger. Enligt Skolverket ska ämnet göra att eleverna lär sig att jorden och samhällena ingår i ett komplext system. Eleverna ska också få lära sig mer om de varierande livsmiljöerna på jorden, hur de har kommit fram och hur man ska kunna ordna en hållbar utveckling.

Svårigheter med ämnet

Vissa elever kan ha lite svårt för att komma ihåg var olika städer i världen ligger, vad de heter och så vidare. Om eleven inte har något intresse av att lära sig om andra länder och rent av ser det som totalt oväsentligt kan svårigheterna bli ännu större. Ibland kan man som lärare helt enkelt få acceptera att alla elever inte har samma intresse av geografi och kanske är det inte helt nödvändigt att man kan alla huvudstäder som finns i världen. Det handlar helt enkelt om att göra en bedömning av vad som är nödvändigt att kunna eller inte.

Leave a Reply