Att få välja ämnen själv

När det gäller skolan är det ofta som så att man inte själv kan bestämma så mycket. Som elev är det för det mesta så att man får rätta sig efter vad som står på schemat. På högskolan och under gymnasiet är det dock lite mer fritt. Men hur går det till att välja ämnen själv och vilka fördelar ger det?

Att välja ämnen efter eget intresse

När det gäller gymnasiet och universitet är fördelen att man som studerande kan välja att läsa det man själv vill. Det finns inte längre några krav på att man ska gå i skolan. När man söker till de här utbildningarna kan man själv välja vad man är intresserad av. Under grundskolan ska alla elever läsa samma ämnen oavsett om de vill bli frisörer, lärare, präster eller trädgårdsmästare. Alla yrken kräver inte samma utbildning och alla är inte intresserade av samma saker. Men i grundskolan tvingas alla att vara det.

Bättre motivation

En fördel med att elever får välja fler ämnen själva är att motivationen att studera blir långt mycket bättre. Ofta kan eleverna få ett bättre socialt umgänge när de kan studera med andra som gillar samma saker och dessutom kan man ofta se att elevernas studieresultat förbättras. Om man gillar något är det självklart att man läser mer om just det ämnet och sätter sig in i vad som sker. Då är det inte så konstigt att intresset också visar sig i prov och andra tester.

Mindre skolk

När eleverna kan välja ämnen på egen hand kan man också märka att de skolkar mindre. I grundskolan ingår ämnen som alla ska läsa. Många gånger håller sig elever borta från vissa lektioner. Om man inte gillar matematik eller har svårt att hänga med på lektionerna känner många elever att man inte kommer att få några betyg och då kan man lika gärna hålla sig helt borta från lektionerna.

När det gäller skolidrott är det mycket omdiskuterat och kanske är det ett av de ämnen där det förekommer mest skolk och sjukanmälningar varje år. Hur många har inte haft med sig en lapp där det står att man är förkyld och inte kan delta trots att näsan bara är lite täppt. Andra har förfalskat föräldrarnas underskrift för att slippa vara med. Tänk om eleverna fått välja själva om de velat ha idrott eller inte. Då kunde elever som har svårt för andra ämnen fått en chans att komma ifatt istället för att springa runt och jaga en boll. Dessutom skulle en mobbningsmöjlighet försvinna. Idrotten är nämligen ett sådant ställe där många kan bli utstötta eller skrattade åt. Alla kanske inte kan springa så långt, andra vill inte göra kullerbytta eller svettas bland andra.

Leave a Reply