Att tänka på vid val av gymnasieskola

Varje år väljer svenska ungdomar vilket gymnasium som de ska fortsätta sin utbildning på. För vissa personer är detta ett lätt val medan det är helt tvärtom för andra. Men det finns hjälp i form av vägledning att få, dock är det viktigt att personen själv är den som fattar det slutgiltiga beslutet. Om inte personen själv får välja kan det ofta bli fel vilket i sin tur kommer innebära att personen inte trivs på skolan och med sin utbildning. För att underlätta ungdomars val brukar skolor arrangera så kallade öppna hus. Dessa syftar till att ungdomar, antingen själva eller med sina föräldrar, kan komma och besöka skolan för att få en tydligare inblick i hur allt fungerar på respektive gymnasieskola.

När en gymnasieskola arrangerar öppet hus kan det vara fördelaktigt för respektive skola att ha reklammaterial att dela ut, så som pennor och broschyrer. Det är även en rekommendation att skolan bjuder på något att dricka så som kaffe, te eller vatten. Drycken bör serveras i pappersmuggar med tryck, där skolans logotyp framgår. En annan fördel är att pappersmuggar enkelt kan slängas efter användning. Pappersmuggarna är även bättre för miljön än vad plastmuggar är, något som kan locka miljömedvetna ungdomar också. Således blir det ofta enklare att söka till gymnasiet efter att ha gått på ett antal öppna hus, detta då ungdomarna kan rangordna sina alternativ.

Välj ämne själv

En av fördelarna med att gå på gymnasiet och få välja skola själv är att man som elev kan påverka vilka ämne som man ska studera. I praktiken innebär detta att varje elev får rätten att välja ämnen själv utifrån sina egna preferenser. Detta brukar oftast innebära att eleven får bättre motivation och slutligen bättre betyg. Att välja ämne själv brukar även kunna hjälpa eleven att få nya likasinnade vänner som har samma intressen.

Det finns en mängd forskning på ämnet om hur elever tänker när de väljer gymnasieskola, varpå ämnen och kvalité inte är de enda faktorerna. Andra faktorer som brukar påverka ens val är vad skolan erbjuder. Exempelvis om man kommer att få en egen dator eller surfplatta brukar ha stor betydelse. En annan faktor som brukar spela roll är om man kommer få möjligheten att gå i samma klass som ens tidigare kompisar, då detta är en trygghet för många.

Att välja gymnasieskola

Det kan vara svårt att få en inblick av skolan och vad den faktiskt erbjuder under deras öppet hus. Därför är det rekommenderat att skugga en elev och lära känna skolan bättre. Detta innebär att man får gå med en elev på gymnasieskolan under en hel- eller halvdag för att se hur exempelvis undervisningen fungerar. På så sätt kan man enklare få en inblick i om skolan är något som skulle passa en själv.

När man slutligen ansöker behöver man rangordna sina val av skola, vilket ibland kan kännas tufft. Det är därför viktigt att komma ihåg att man kan göra omval och ändra i sin ansökan.

Leave a Reply