Matematik

Matematik är kanske ett av de allra vanligaste ämnena att läsa i den svenska skolan. Men trots att matematik är så vanligt är det trots allt också så att många elever har små eller stora problem med ämnet. Ibland är det bara så att personen inte förstår olika formler med mera för att de inte får tillräckligt med hjälp. Andra gånger kan det vara så att olika sjukdomar ligger bakom problemen. Många har till exempel dyskalkyli utan att veta om det och att få det bekräftat kan kosta en hel del om inte skolan vill engagera sig att starta en utredning.

Vad lär man sig i matematiken?

När det gäller matematik kan man lära sig en hel del olika saker beroende på vilken klass man går i och så vidare. Under de allra första åren i grundskolan är det ofta lätt matematik med plus och minus man lär sig. Det är ofta mycket bilder, och små berättelser med i matematiken för att barnen ska ha kvar intresset. Sedan blir det svårare och svårare ju högre upp i klasserna eleverna kommer.

Måste man verkligen kunna allt?

Många av de saker som man lär sig under skolans matematiklektioner är faktiskt inte speciellt nödvändigt i det vanliga livet. Lite plus, minus, några enkla multiplikationstal och att kunna räkna ut procenten av något är ofta mer användbart än att kunna räkna ut vad y och x är. Men många lärare förstår inte det här resonemanget utan de vill att alla elever ska kunna allt. Om man vill läsa vidare och kanske arbeta inom ett arbete som använder sig av mycket matematik kan kunskaperna vara bra att ha, men så är inte alltid fallet.

Om man inte förstår matematiken?

Det kan finnas en hel del anledningar till att man inte kan förstå matematik. Många gånger kan det vara bra att kontrollera om man har dyskalkyli eller något liknande som gör matematiken extra svår. Om man känner att det inte går så bra med matematiken i skolan finns det ofta extra hjälp att få. Kanske kan man räkna lite extra matematik under studieverkstad, eller så kan det finnas något ställe efter skolan dit man kan gå för att få extra hjälp med det som ska göras. Det kanske till och med är så att man kan få en mer förklarande mattebok?

Leave a Reply