Att inte hamna i rätt klass

När man söker till gymnasiet eller andra skolor kan man då och då behöva byta klass. Det kan helt enkelt vara så att man ska byta skola och då kanske inte de gamla kompisarna kommer med. Ibland kan man som elev känna att man inte alls har hamnat i rätt klass. Det kanske bara är elever med andra intressen som går i klassen, de kan vara från samma städer med mera. Om man hoppar in på utbildningen lite sent kan det också vara så att man kan ha det lite svårare för att komma in i de grupper som redan har bildats.

Skaffa kompisar

Även om klassen redan har grupperingar eller om alla verkar känna varandra kan det vara bra att låta det gå ett tag så att klasskamraterna lär känna en. Många gånger kan det vara så att de andra i klassen är minst lika nervösa. Det kan alltid vara lite spännande och osäkert när det kommer nya elever till klassen innan de andra eleverna har lärt känna den nya. Genom att vara trevlig och presentera sig kan man ofta skaffa nya vänner relativt snabbt.

Kan man byta klass?

Om man inte trivs i sin klass men gillar skolan och utbildningen kanske det finns någon klass man kan byta till. Man kanske kan läsa vissa ämnen med den andra klassen, eller umgås med dem på rasterna. Då kanske det trots allt inte är så farligt att man inte får några jättebra kompisar i den egna klassen.

Om det absolut inte fungerar

I de fall man mår mycket dåligt och man inte kan koncentrera sig på skolan på grund av situationen kan det vara klokt att ta till åtgärder lite snabbare. Kanske får man helt enkelt byta skola eller välja något annat att studera. Om man inte trivs på gymnasiet kan det också vara klokt att kontakta folkhögskolor i närheten. Där är deltagarna ofta äldre och det är ofta lätt att få vänner där. Ofta kan äldre personer ha lite mer att prata om och de är ofta inte heller lika nervösa inför att prata med främmande personer.

Om det inte finns möjlighet att byta klass eller liknande kanske man kan ta ett sabbatsår i utbildningen. Då kan man sedan söka in till gymnasiet året efter och kanske hamna i en annan klass som passar lite bättre. Det kan underlätta studierna en hel del.

Leave a Reply