Hur mycket får skolan kosta?

I Sverige finns det regler som säger att skolan inte får kosta något. Alla ska kunna gå i skolan och delta i skolans aktiviteter oavsett hur familjens ekonomiska status ser ut. Men får några aktiviteter kosta och hur ser det ut om en iPad eller liknande från skolan går sönder?

Pennor och annat skolmaterial

I grundskolan och på gymnasiet behöver man som elev i regel inte köpa något material alls själv. Om man vill ha lite finare pennor eller roligare skolmaterial som anteckningsblock och liknande kan man dock köpa det. När man börjar på högskolan måste man emellertid bekosta både kurslitteratur, anteckningsmaterial och liknande helt på egen hand.

iPads och andra tekniska hjälpmedel

Om en skola lånar ut datorer och liknande kan det förekomma att skolan begär ersättning om hjälpmedlen går sönder. Det är dock inte tillåtet utan Om material förstörs kan det bli en civilrättslig process att begära ersättning från eleven eller dennes vårdnadshavare men skolan får inte på förhand kräva att eleven eller föräldrarna ska skriva på avtal om att ersättning ska betalas. Skolan får inte heller ställa krav på att eleven ska ha en iPad eller dator för att kunna utföra skoluppgifterna om skolan inte själv står för utdelningen av de tekniska hjälpmedlen.

Idrottskläder

När det gäller idrottskläder finns det inte några krav på att eleven ska ha särskilda idrottskläder för att delta i idrotten. Skolan kan till exempel inte kräva att eleven ska ha en viss typ av kläder, eller ett visst skomärke. Många skolor lånar också ut kläder till de elever som inte har egna, och det fungerar ofta bra.

Om en elev har köpt idrottsskor med en svart sula kan skolan inte förbjuda eleven att använda dem inomhus och det kan inte heller krävas att eleven ska köpa nya skor. Man kan inte heller säga att eleven inte får ha idrottskläder från sin förening eller liknande.

Friluftsdagar och andra aktiviteter

Enligt Skolverket ska grundskolan huvudsakligen vara avgiftsfri. Det betyder att skolan inte kan kräva att eleven ska betala allt för höga avgifter i samband med friluftsdagar eller annat. Även en liten avgift på några hundra kronor kan vara svår för en familj med dålig ekonomi att betala och det måste skolan ta hänsyn till när aktiviteterna planeras. Ibland kan skolan behöva gå in och täcka upp kostnaden för en elev som inte kan delta av ekonomiska skäl.

När det gäller skolresor och liknande ska alla elever som vill få delta oavsett om de har kunnat betala för att resa eller inte. Eleverna ska helt enkelt få åka även om föräldrarna inte velat eller kunnat betala. Det kan inte heller krävas att eleven ska sälja saker för att denne ska få åka med på resan.

Leave a Reply