Skolan och läxor

Läxor är inte alls ovanliga att se i skolan. I tiotals år har lärare inom olika ämnen delat ut läxor som det är meningen att eleverna ska göra hemma, efter skoltid. Ibland är det dock inte alltid så lätt att göra läxa hemma. Det kan finnas en del olika förklaringar till varför en elev inte kan göra sin läxa hemma. Hur är det egentligen med läxorna?

Om läxan är för svår

Ibland kan det vara så att läraren delar ut en läxa som helt enkelt är för svår. Det som ska göras i läxa kanske inte är genomgånget i skolan och det kan också vara så att en elev har svårigheter med vissa saker som läraren inte har upptäckt. Om läxan är för svår kan ett alternativ vara att använda sig av läxhjälp i olika form.

När föräldrarna inte kan hjälpa till

Det är inte alltid så att föräldrarna kan hjälpa till med barnens läxa. Det kanske är länge sedan de gick i skolan, eller så har de helt enkelt inte läst så mycket. Det kan också vara så att en del av de saker man lär sig i skolan i dag inte är något man lärde sig för ett antal år sedan och det medför att det kan vara svårt för många föräldrar att hjälpa barnen med läxorna. Skolan bör också ta hänsyn till att föräldrar i de allra flesta fall arbetar och med flera barn i huset, mat som ska lagas och fritid kanske det inte finns tid för en lång läsläxa eller matteläxa varje dag.

Skolans ansvar

Skolan har som ansvar att lära eleverna saker enligt läroplanen. I den står det dock inte att lärandet ska ske via läxor. Om skolan ska dela ut läxor är det också viktigt att lärarna som ger dem tar ansvar för att eleven faktiskt är kunnig nog att kunna göra sin läxa. Man bör också se till att eleven får en skälig tid på sig att göra den. En läxa från dag till dag bör till exempel undvikas.

Göra läxor på skoltid

I många skolor finns det möjlighet för eleverna att göra läxor på skoltid. Det kan handla om ett tillfälle som kallas studieextra, elevens val eller liknande. Då kan elever som ligger efter med något också arbeta ikapp. De elever som varken ligger efter med något eller har några läxor kan läsa en bok, idrotta eller måla.

Alternativ till läxor

Ett annat alternativ till läxor är att man helt enkelt arbetar mer på lektionen. Kanske kan man hoppa över en genomgång för att istället arbeta. I många ämnen kanske det inte heller är nödvändigt att ha läxor utan eleverna inhämtar den kunskap de behöver i alla fall.

Leave a Reply