Beroende av kompisar

När det är dags att välja gymnasie är det många som gärna vill gå en linje, men sedan tar det emot lite. Man kanske vet precis vad man vill bli och vad som krävs för att kunna gå vidare med utbildning med mera, eller så har man ett visst intresse som man vill lära sig mer om. Men kanske kommer sedan tankarna på kompisarna upp. Det kanske inte är någon annan som vill läsa samma linje. Hur ska man göra då?

Det kommer nya kompisar

Som tonåring kan det vara svårt att söka en annan linje än sina vänner. Men den som trots allt gör det kan känna sig mer fri i sitt val. Oavsett vilken gymnasielinje man söker till kommer det att dyka upp fler elever och ofta blir det lättare att finna kompisar om man har samma intresse.

Prova att läsa en annan linje

Om man absolut inte kan tänka sig att söka en linje helt utan att några kompisar också ska gå den kanske man får prova att söka till och läsa en annan linje än den man verkligen vill läsa. Om man ångrar sig kan man i många fall byta linje senare.

Leave a Reply