Om skolan är för svår

Många gånger kan en del ämnen i skolan gå jättebra. Man kan ha ett visst intresse för de aktuella ämnena och det gör ofta att man kan känna att det flyter på bra. Men så kan det plötsligt vara så att det en dag bara tar stopp. Det kanske inte är fullt så enkelt längre. Men vad ska man egentligen göra om skolan plötsligt blir för svår?

Få hjälp tidigt

Många tycker att det är lite pinsamt att behöva få hjälp med olika saker i skolan och därför kan det ibland vara lite svårt att hitta de elever som har svårigheter. Det är bra att både lärare och föräldrar är uppmärksamma och håller koll på barn och ungdomar. Man behöver inte göra svårigheterna till en stor sak och klasskompisarna behöver inte få veta något om inte eleven själv vill berätta. Det är dock viktigt att se till att man upptäcker problemen i tid och att eleven får någon form av stöd och hjälp när det behövs, Det kanske inte är läge att gå lika snabbt framåt i matte och om eleven har lättare för andra ämnen kanske denne kan ersätta vissa lektioner i dem med extralektioner i de ämnen som är svårare.

Leave a Reply