Mitt barns välmående i skolan

För att klara av hela skolgången med bra betyg och ljusa framtidsmöjligheter krävs det mycket stöd hemifrån. Vissa barn har lättare att lära än andra, men alla har det gemensamt att de då och då kräver en push i rätt riktning. Det kan vara svårt som förälder att veta hur man

Välj rätt gymnasium

Är det snart dags för dig att välja gymnasium eller är tiden kanske redan här, men du har ingen aning om vad du ska välja? Som ung kan valet av gymnasium kännas som ett livsavgörande val. Det är både roligt och svårt på en och samma gång. Här nedan har

Beroende av kompisar

När det är dags att välja gymnasie är det många som gärna vill gå en linje, men sedan tar det emot lite. Man kanske vet precis vad man vill bli och vad som krävs för att kunna gå vidare med utbildning med mera, eller så har man ett visst intresse

Gå efter vad familjen säger

I många familjer har utbildningarna gått i arv. Föräldrarna har gått en utbildning, och farföräldrar eller morföräldrar har gått samma utbildning innan och så vidare. Då är det såklart också önskvärt att barnen går den utbildningen för att kunna gå in i samma yrkesområde som föräldrarna. Men är det verkligen

Att inte hamna i rätt klass

När man söker till gymnasiet eller andra skolor kan man då och då behöva byta klass. Det kan helt enkelt vara så att man ska byta skola och då kanske inte de gamla kompisarna kommer med. Ibland kan man som elev känna att man inte alls har hamnat i rätt

Hur mycket får skolan kosta?

I Sverige finns det regler som säger att skolan inte får kosta något. Alla ska kunna gå i skolan och delta i skolans aktiviteter oavsett hur familjens ekonomiska status ser ut. Men får några aktiviteter kosta och hur ser det ut om en iPad eller liknande från skolan går sönder? Pennor

Skolan och läxor

Läxor är inte alls ovanliga att se i skolan. I tiotals år har lärare inom olika ämnen delat ut läxor som det är meningen att eleverna ska göra hemma, efter skoltid. Ibland är det dock inte alltid så lätt att göra läxa hemma. Det kan finnas en del olika förklaringar

Mobbning

Ibland är det inte helt enkelt att gå i skolan, det kan man inte komma ifrån. Det kan vara tufft att gå upp på morgonen med mera. Men det kanske allra svåraste är nog inte det här. Det tuffaste som kan hända i skolan är att man drabbas av mobbning.

Språk

I de allra flesta skolor får man lära sig olika språk. Det börjar redan i grundskolan och då är det framför allt svenska och engelska som man får lära sig grunderna i. Under de lite högre årskurserna kan man ofta också lära sig ett eller två språk till. Det handlar

Att tänka på vid val av gymnasieskola

Varje år väljer svenska ungdomar vilket gymnasium som de ska fortsätta sin utbildning på. För vissa personer är detta ett lätt val medan det är helt tvärtom för andra. Men det finns hjälp i form av vägledning att få, dock är det viktigt att personen själv är den som fattar