Skolan och läxor

Läxor är inte alls ovanliga att se i skolan. I tiotals år har lärare inom olika ämnen delat ut läxor som det är meningen att eleverna ska göra hemma, efter skoltid. Ibland är det dock inte alltid så lätt att göra läxa hemma. Det kan finnas en del olika förklaringar

Mobbning

Ibland är det inte helt enkelt att gå i skolan, det kan man inte komma ifrån. Det kan vara tufft att gå upp på morgonen med mera. Men det kanske allra svåraste är nog inte det här. Det tuffaste som kan hända i skolan är att man drabbas av mobbning.

Språk

I de allra flesta skolor får man lära sig olika språk. Det börjar redan i grundskolan och då är det framför allt svenska och engelska som man får lära sig grunderna i. Under de lite högre årskurserna kan man ofta också lära sig ett eller två språk till. Det handlar

Att tänka på vid val av gymnasieskola

Varje år väljer svenska ungdomar vilket gymnasium som de ska fortsätta sin utbildning på. För vissa personer är detta ett lätt val medan det är helt tvärtom för andra. Men det finns hjälp i form av vägledning att få, dock är det viktigt att personen själv är den som fattar

Att få välja ämnen själv

När det gäller skolan är det ofta som så att man inte själv kan bestämma så mycket. Som elev är det för det mesta så att man får rätta sig efter vad som står på schemat. På högskolan och under gymnasiet är det dock lite mer fritt. Men hur går

Matematik

Matematik är kanske ett av de allra vanligaste ämnena att läsa i den svenska skolan. Men trots att matematik är så vanligt är det trots allt också så att många elever har små eller stora problem med ämnet. Ibland är det bara så att personen inte förstår olika formler med

Att byta skola

Ibland kan det vara så att man inte riktigt trivs i skolan. Det behöver inte vara så att man blir mobbad eller så, utan det kan rent av handla om att man inte anser att man lär sig tillräckligt mycket, eller så kanske man inte tycker att skolan har rätt

Om skolan är för svår

Många gånger kan en del ämnen i skolan gå jättebra. Man kan ha ett visst intresse för de aktuella ämnena och det gör ofta att man kan känna att det flyter på bra. Men så kan det plötsligt vara så att det en dag bara tar stopp. Det kanske inte

Att flytta från familj och vänner

Många som ska börja på gymnasiet får söka till skolor som ligger på andra orter. Det kan till exempel vara så att den aktuella utbildningen inte finns på den ort man bor på, eller på att söktrycket till utbildningen varit så stort att platserna helt enkelt har tagit slut. Om

Om betygen inte räcker till

Om man kanske inte har skött grundskolan så bra eller om man inte har kunnat gå i skolan på grund av sjukdom och annat kanske man inte har fått så bra betyg, Det kan också vara så att man saknar betyg i några ämnen. Ibland krävs det att man har