Välj rätt gymnasium

Är det snart dags för dig att välja gymnasium eller är tiden kanske redan här, men du har ingen aning om vad du ska välja? Som ung kan valet av gymnasium kännas som ett livsavgörande val. Det är både roligt och svårt på en och samma gång. Här nedan har

Att inte hamna i rätt klass

När man söker till gymnasiet eller andra skolor kan man då och då behöva byta klass. Det kan helt enkelt vara så att man ska byta skola och då kanske inte de gamla kompisarna kommer med. Ibland kan man som elev känna att man inte alls har hamnat i rätt

Hur mycket får skolan kosta?

I Sverige finns det regler som säger att skolan inte får kosta något. Alla ska kunna gå i skolan och delta i skolans aktiviteter oavsett hur familjens ekonomiska status ser ut. Men får några aktiviteter kosta och hur ser det ut om en iPad eller liknande från skolan går sönder? Pennor

Skolan och läxor

Läxor är inte alls ovanliga att se i skolan. I tiotals år har lärare inom olika ämnen delat ut läxor som det är meningen att eleverna ska göra hemma, efter skoltid. Ibland är det dock inte alltid så lätt att göra läxa hemma. Det kan finnas en del olika förklaringar

Mobbning

Ibland är det inte helt enkelt att gå i skolan, det kan man inte komma ifrån. Det kan vara tufft att gå upp på morgonen med mera. Men det kanske allra svåraste är nog inte det här. Det tuffaste som kan hända i skolan är att man drabbas av mobbning.

Att tänka på vid val av gymnasieskola

Varje år väljer svenska ungdomar vilket gymnasium som de ska fortsätta sin utbildning på. För vissa personer är detta ett lätt val medan det är helt tvärtom för andra. Men det finns hjälp i form av vägledning att få, dock är det viktigt att personen själv är den som fattar

Att byta skola

Ibland kan det vara så att man inte riktigt trivs i skolan. Det behöver inte vara så att man blir mobbad eller så, utan det kan rent av handla om att man inte anser att man lär sig tillräckligt mycket, eller så kanske man inte tycker att skolan har rätt

Om skolan är för svår

Många gånger kan en del ämnen i skolan gå jättebra. Man kan ha ett visst intresse för de aktuella ämnena och det gör ofta att man kan känna att det flyter på bra. Men så kan det plötsligt vara så att det en dag bara tar stopp. Det kanske inte